Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

chmielarska
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaretaliate retaliate
chmielarska
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaretaliate retaliate
chmielarska
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
chmielarska
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

Reposted frombellthecat bellthecat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaretaliate retaliate
chmielarska
2620 d0d6
chmielarska
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

July 29 2017

chmielarska
Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
chmielarska
0254 d610
Improved.
Reposted frompankamien pankamien viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
chmielarska
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 24 2017

0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viaretaliate retaliate
chmielarska
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 18 2017

chmielarska
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl